• MÜŞTERİ HİZMETLERİ : +90 (212) 485 39 33
  • E-POSTA : info@bogaziciendustriyel.com.tr

Pas Sökücüler

Korozyon malzemelerin çevresiyle etkileşime girerek fiziksel ve kimyasal değişikliklere uğramasıdır.

Korozyon bir malzemede gerçekleşen ve zamanla malzemenin kademeli olarak bozulmasına neden olan radikal ve yıkıcı bir işlemdir. Korozyonun global maliyeti 2,5 trilyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. Dünya Gayri Safi Milli Hasıla’sının %3,4’üne tekabül eden çok ciddi bir maliyettir. Korozyon önleyiciler ve korozyon dönüştürücüler çok ciddi maliyet kayıplarını önler.